Vilkår & Betingelser - Køb af SizeGenetics™

DISSE VILKÅR OG BETINGELSER (“VILKÅR”) OG VILKÅRENE INDEHOLDT I DENNE HJEMMESIDES ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER FOR DIN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE OG FOR ETHVERT KØB DU HER MÅTTE FORETAGE. DU SKAL BEKRÆFTE, AT DU HAR LÆST OG FORSTÅET DISSE VILKÅR OG BETINGELSER SAMT VORES ANSVARSFRASKRIVELSE FOR AT KUNNE FORTSÆTTE MED DIN BESTILLING OG FORETAGE ET KØB.
DU VIL FÅ MULIGHED FOR AT UDSKRIVE EN KOPI AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER – VI ANBEFALER AT DU GØR DETTE OG BEHOLDER EN KOPI TIL SENERE BRUG.
FOR AT KUNNE FORTSÆTTE MED AT FORETAGE ET KØB, SKAL DU LIGELEDES BEKRÆFTE, AT DU ACCEPTERER VORES BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER. LÆS VENLIGST NØJE DE VILKÅR OG BETINGELSER, SOM ANGÅR VORES BRUG AF DINE PERSONLIGE DATA, OG SÆT ET KRYDS I BOKSEN I BUNDEN AF DENNE SIDE FOR AT INDIKERE DIN ACCEPT.
HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE OG BETINGELSERNE NEDENFOR OG/ELLER VORES HÅNDTERING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER I OVERENSSTEMMELSE MED DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SÅ UNDLAD VENLIGST AT AFGIVE EN BESTILLING HOS OS.

DEFINITIONER

I disse Vilkår anvendes de følgende ord med de følgende betydninger, med mindre andet følger af konteksten:

“Kontrakt”refererer til enhver kontrakt mellem Dig og Os som omfatter disse
Vilkår i forbindelse med leveringen af Produkter og Ydelse;
 

“Direktør”

 

refererer til DanaMedic ApS;

“Ansvar” 

refererer til erstatningsansvar for enhver skade, krav, sagsanlæg, handlinger, kendelser og alle andre former for tab og/eller gæld;

 

“Produkter”

 

refererer til ethvert produkt bestilt af Dig hos Os;

 

“Vi, os, vores”

 

refererer til DanaMedic ApS;

 

“Internet side”

 

refererer til http://www.sizegenetics.com

“Services” 

refererer til enhver ydelse bestilt fra Os af Dig og omfatter ethvert medlemskab, som evt. giver adgang til lukkede områder på Hjemmesiden;

 

“Du, din, dig selv”

 

refererer til personen, hvis bestilling af Produkter og/eller Ydelser accepteres af Os.

1. Om Os

SizeGenetics.com er ejet og drevet af DanaMedic ApS.

2. Om Dig

Ved at placere en ordre via denne Hjemmeside, tilkendegiver du, at Du er mindst 18 år gammel og i stand til at indgå bindende aftaler. Du tilkendegiver yderligere, at du forstår og accepterer at være bundet af disse Vilkår.

3. Vilkår og Betingelser

3.1 Disse Vilkår regulerer leveringen af Produkter og Ydelser til Dig.

3.2 Det er Dit ansvar at sikre, at Din brug af denne Hjemmeside og købet af Produkter og/eller Ydelser er lovligt i det land, hvori Du har bopæl og/eller fra hvilket, Du tilgår denne Hjemmeside. Se venligst Vores Ansvarsfraskrivelse for yderligere detaljer Ansvarsfraskrivelse.

4. Kontraktgrundlag

4.1 Disse Vilkår og ethvert dokument eller ansvarsfraskrivelse, der refereres til heri, udgør den fulde aftale mellem Dig og Os i relation til leveringen af ethvert Produkt og/eller Ydelse via Hjemmesiden.

4.2 Disse Vilkår erstatter alle tidligere vilkår og betingelser, tidligere aftaler, løfter, forståelser eller arrangementer og skal erstatte alle vilkår og betingelser, der tidligere har været tilgængelige på Hjemmesiden eller som har været Dig meddelt. Du anerkender, at du i forbindelse med indgåelsen af en Kontrakt med os ikke har beroet på nogen form for repræsentation, tilsagn, eller løfte, som tidligere er blevet givet eller antydet af noget, som er sagt i forhandlingerne eller lignende forud for Kontrakten, andet end hvad der fremgår eksplicit af disse Vilkår.

4.3 Vores ansatte, leverandører og/eller forhandlere er ikke autoriseret til at udstede nogle løfter eller garantier angående Produkterne, Ydelserne (herunder og uden begrænsning ethvert tilbud om medlemskab) og/eller Hjemmesiden, hvis dette ikke i forvejen er bekræftet af en Direktør på skrift.

4.4 Ingen mundtlige løfter eller garantier binder Os, med mindre disse er givet af en Direktør.

4.5 Vi har ret til at ændre, variere eller omarbejde disse Vilkår fra tid til anden. Ingen variation af disse Vilkår er bindene for Os, med mindre der er opnået skriftlig enighed om disse mellem Dig og en Direktør forud for Din bestilling.

4.6 Vi publicerer en notits på vores hjemmeside https://sizegenetics.com, når disse Vilkår er blevet opdateret. Du vil være underlagt de vilkår og betingelser, der gælder på tidspunktet for Din bestilling af Produkter og/eller Ydelser fra Os. Leveringen af Vores løbende Ydelser, så som medlemskaber, er imidlertid underlagt de til enhver tid gældende vilkår og betingelser, og det er således Dit ansvar at læse og forholde dig til disse Vilkår fra tid til anden, så Du er opmærksom på eventuelle ændringer. Dit køb af Produkter og/eller Ydelser og/eller fortsatte brug af Hjemmesiden og/eller, hvor relevant, Dit fortsatte medlemskab af Hjemmesiden udgør dermed Din accept af enhver ændring eller variation, der er blevet foretaget.

4.7 Med mindre andet er aftalt med Os på skrift, bliver Ydelser leveret i minimum 6 måneder fra accepten af Din bestilling af pågældende. Ved udløbet af denne periode kan vi til enhver tid på skrift orientere Dig om ophøret af leveringen af sådanne Ydelser.

5. Bestillinger og Kontrakter

5.1 Du kan placere bestillinger på Produkter og/eller Ydelser enten via Hjemmesiden, post eller over telefon. Hvis Du ønsker at placere Din bestilling via post, så udskriv venligst den relevante bestillingsformular fra Hjemmesiden, udfyld den, og send den til Os ved anvendelse af de anførte kontaktoplysninger. Hvis Du ønsker at placere Din bestilling via telefon, så ring venligst til UK: +44 (0)115 769 0209 – US: +1 (646) 918 1447.

5.2 Vi har ret til at nægte at acceptere enhver bestilling på Produkter og/eller Ydelser. Din bestilling af Produkter og/eller Ydelser udgør et tilbud til Os om at købe disse Produkter og/eller Ydelser og skal først betragtes som en bindende Kontrakt, når Vi sender Vores ordrebekræftelse til Dig via e-mail.

5.3 Du er selv ansvarlig for korrektheden af Din bestilling og for at give Os alle relevante oplysninger, der er nødvendige, for at vi kan opfylde Kontrakten. Når Du indtaster Dine detaljer via Hjemmesiden, så er Du ansvarlig for at sikre, at de oplysninger, Du giver Os, er korrekte. Vores bestillingsproces på Hjemmesiden giver Dig de nødvendige instruktioner i forhold til at rette eventuelle indtastningsfejl.

5.4 Når du bestiller fra os via post, så er det Dit ansvar at sikre, at de oplysninger, Du angiver på bestillingsformularen, er korrekte og læselige. Hvis Du bestiller via telefon, så læser Vi oplysningerne højt for dig. Du skal i den forbindelse gøre Os opmærksom på eventuelle fejl i Dine oplysninger. Da vi bestræber os på at levere Dine Produkter til Dig hurtigst muligt, har Du en periode på 24 timer fra bekræftelsen af Din ordre til at rette eventuelle fejl ved at ringe på +45 200 300

5.5 Produkter sælges under forudsætning af, at de er på lager. Hvis Vi ikke er i stand til at levere Produkterne til Dig, fordi de ikke er på lager, så informerer Vi Dig så hurtigt som muligt. Du vil få muligheden for at (i) vente indtil Produkterne er på lager, hvorefter Vi vil gennemføre Kontrakten; eller at (ii) annullere Din berørte bestilling og få en fuld refusion (hvis Vi allerede har modtaget betaling fra Dig).

5.6 Vi forsøger at sikre, at alle oplysninger på Hjemmesiden er så præcise som muligt. I de sjældne tilfælde, hvor der opstår en fejl, så orienterer Vi Dig herom hurtigst muligt og korrigerer fejlen.

5.7 Vær opmærksom på, at detaljer og/eller specifikationer for Produkterne og/eller Ydelserne produceret af Os (herunder fotografier af Produkterne) udelukkende er tænkt som generelle illustrationer.

5.8 Vi gemmer kopier af alle bestillinger, som Vi modtager og accepterer, i 6 år efter modtagelsen af ordren. Det gør det muligt for Os at behandle bestillingerne effektivt, bevare et høj kundeservice-niveau samt at håndtere eventuelle kvalitetsmæssige problemer, såfremt de måtte opstå.

6. Medlemskab

6.1 Vi tilbyder fra tid til anden medlemskab til en lukket del af denne Hjemmeside som en Ydelse. For at blive medlem (når denne Ydelse tilbydes), skal Du udfylde Dine oplysninger online. Dette vil udgøre Din ansøgning. Vi vil tildele dig medlemskab til Hjemmesiden, når Din ansøgning er blevet behandlet, ved at orientere Dig om, at Du er blevet accepteret, og Du vil modtage et brugernavn og et password. Der eksisterer først en bindende Kontrakt om adgang til medlemsområdet af denne Hjemmeside, når vi har sendt Dig brugernavn og password.

6.2 Du skal bruge Dit brugernavn og password for at tilgå medlemsområdet på Hjemmesiden. Du skal opbevare Dit brugernavn og password sikkert, da Du selv er ansvarlig for alle handlinger, der foretages ved hjælp af dette brugernavn.

6.3 Du påtager dig at sikre, at Din brug af Hjemmesiden er lovlig, ærlig, ordentlig og sandfærdig, og at den ikke krænker noget individ eller nogen del af samfundet. Du skal også læse og overholde de regler, som er indeholdt i Vores Ansvarsfraskrivelse Ansvarsfraskrivelse Side. Hvis Du overtræder de regler, der regulerer Din brug af Hjemmesiden, kan Vi ophæve Dit medlemskab med eller uden varsel, og Dit brugernavn og password vil blive de-aktiveret.

6.4 Materiale, som findes på og tilgås via Medlemsområdet på denne Hjemmeside, samt Hjemmesiden som helhed, er udelukkende til referencebrug. Du kan udskrive kopier til Din egen brug, men disse dokumenter må udelukkende anvendes til Din egen personlige brug og ikke til andres.

6.5 Tilgængeligheden af Hjemmesiden er udenfor Vores kontrol og afhænger af tredjeparts-leverandører. Du anerkender, at Din brug af Hjemmesiden, herunder medlemsområdet, ikke kan garanteres at være uden afbrud.

7. Produkter

Alle Produkter der købes er til Dit eget personlige brug. Produkterne må ikke videresælges og må ikke gives til tredjepart.

Produktet, der sælges under navnet ‘SizeGenetics™’, produceres af Danamedic og sælges også under navnet ‘Jes-Extender™’.

8. Annullering

8.1 Hvor det er relevant, kan Du annullere din ordre i overensstemmelse med Dine rettigheder i medfør af gældende regler for e-handel og forbrugerbeskyttelse. Måden, hvorpå Du kan annullere Din Kontrakt, fremgår nedenfor.

8.2 Du kan annullere din bestilling indenfor 7 arbejdsdage fra modtagelsen af Dine Produkter. Hvis Du har bestilt Ydelser, har Du 7 arbejdsdage fra den dag, hvor Vi bekræfter Din bestilling og Kontrakten er endelig til at annullere Din Bestilling, men såfremt Du accepterer leveringen af Ydelserne før udløbet af 7-dages perioden, så ophører din fortrydelsesret på det tidspunkt, hvor leveringen af Ydelserne påbegyndes. Med mindre Du allerede ved afgivelsen af din Bestilling gør Os opmærksom på, at Du ønsker at udskyde leveringen af Vores Ydelser til Dig, så påbegyndes leveringen af Ydelserne med øjeblikkelig virkning. Du kan annullere Din bestilling ved at sende Os en e-mail på support@sizegenetics.com eller ved at ringe til Os på +45 200 300, og Vi refunderer det fulde beløb, Du har betalt til os i forbindelse med den annullerede bestilling.

8.3 Muligheden for at annullere en bestilling gælder ikke for:

8.3.1 personaliserede eller forgængelige produkter;

8.3.2 videoer, DVDer, audio- eller softwareprodukter, hvor Produktet selv eller dets indpakning er blevet åbnet; og

8.3.3 Produkter, som er blevet behandlet uforsigtigt. Sådanne Produkter omfatter Produkter, som er beskyttet af hygiejnemæssige eller andre årsager af beskyttelses- eller hygiejnesegl, men hvor Produktet er blevet benyttet, og/eller hvor seglene er blevet brudt eller åbnet.

8.4 Hvor Kontrakten ikke gælder Produkterne opført under afsnit

8.4.1 Du kan annullere Din Kontrakt, forudsat at Du returnerer Produkter, som allerede er leveret til Dig på Egen regning via Anbefalet Post hurtigst muligt. Du skal behandle Produkterne forsvarligt, mens de er i Din besiddelse, og Du må ikke tage dem i brug. Returner venligst Produkterne til Os sammen med deres originale indpakning. Hvis du ikke har returneret Produkterne indenfor 14 dage af ordrens annullering, kan vi afhente Produkterne hos Dig på Din regning.

8.5 Efter annullering af Din Kontrakt, refunderer Vi købsprisen (hvis Vi allerede har modtaget betaling). Vi kan fratrække eventuelle bankgebyrer, som Vi har pådraget Os som direkte følge af annulleringen.

8.6 Vi har ingen Gæld til Dig i forhold til annullerede ordrer andet end returneringen af eventuelle Betalinger, som du har gennemført før annulleringen (med fradrag som nævnt i afsnittene 8.4 og 8.5 ovenfor). Dette påvirker ikke Dine lovbestemte rettigheder

9. Levering

9.1 Leveringsdatoer er estimater og er ikke garanterede. Tidspunkter er ikke endelige i forhold til sådanne datoer. De er også med forbehold for alle forhold uden for Vores rimelige kontrol, herunder og uden begrænsning forhold som nævnt under afsnit 16.3.

9.2 Generelt afsender Vi Produkterne til Dig den samme dag, som Vi accepterer Din bestilling (forudsat at Produkterne er på lager) eller den næste arbejdsdag, hvis Din bestilling afsendes udenfor normale arbejdstider. I de fleste tilfælde pålægger Vi et gebyr for håndtering og forsendelse. Disse leveringspriser fremgår af Hjemmesiden og kan ændre sig. I nogle tilfælde tilbyder Vi gratis levering. Denne mulighed kan imidlertid ophæves af Os når som helst. Såfremt gratis levering bliver ophævet, så orienterer Vi Dig om omkostningerne, når Du afgiver Din bestilling, og Du kan annullere Din bestilling på dette tidspunkt, hvis Du ikke ønsker at fortsætte.

9.3 Når Produkter skal leveres ad flere omgange, så udgør hver enkelt leverance en separat og særskilt kontrakt, og eventuel mangelfuld leverance fra Vores side eller krav fra Din side i relation hertil, giver Dig ikke ret til at afvise og/eller ophæve Kontrakten i sin helhed.

9.4 Uafhængigt af Din fortrydelsesret jf. afsnit 8 ovenfor, har Du ingen ret til at afvise Produkter og ingen ret til at ophæve Kontrakten som følge af sen levering, med mindre forfaldsdatoen eller evt. senere datoer, som Du er blevet oplyst om, er overskredet.

9.5 Vi er ikke forpligtet til at levere Produkter i den rækkefølge, hvori de er bestilt.

9.6 I de fleste tilfælde, vil bestillinger blive leveret til Dig med pakkepost, som kræver, at der signeres en bekræftelse på, at varen er modtaget. Det er Dit ansvar at sikre, at der er nogen til stede på leveringsadressen, som kan signere for Produkterne, når de leveres. Alternativt er det Dit ansvar at afhente Produkterne fra et afhentningssted og/eller indgå aftale om en alternativ leveringsdato, hvis Du ikke har mulighed for at signere for Produkterne.

9.7 Vi er ikke ansvarlige for Produkterne og deres levering til Dig, efter at de har forladt Vores varetægt. Hvis Du oplever udfordringer med f.eks. manglende levering, sen levering og/eller Produkter som bliver beskadigede under transporten, skal Du rejse dette forhold med transportfirmaet. Vi forsyner Dig med deres kontaktoplysninger på anmodning.

10. Priser og betaling

10.1 Prisen på Produkter og Ydelser er som vist på Hjemmesiden på den dato, hvor Vi accepterer Din bestilling.

10.2 Prisen på Produkterne omfatter ikke leveringsomkostninger, som vil blive pålagt den samlede pris, og disse vises tydeligt på Hjemmesiden. Mens Vi i nogle tilfælde tilbyder gratis levering, forbeholder vi os retten til at fjerne denne mulighed når som helst, og når dette er tilfældet, gør Vi Dig opmærksom på eventuelle ekstra gebyrer på bestillingstidspunktet.

10.4 Mens Vi gør, hvad Vi kan for at sikre, at alle priser på Hjemmesiden er korrekte, så kan der opstå fejl og priser kan variere. Vi benytter et automatiseret system, som konverterer prisen til den ønskede valuta baseret på den gældende valutakurs. Du vil blive faktureret i US Dollars (USD), som bliver konverteret til din lokale valuta af dit kortudsteder baseret på den gældende valutakurs. Når du afgiver Din bestilling, bliver den endelige pris bekræftet. Hvis Du ikke er enig i prisen, så fortsæt ikke med Din bestilling. Hvis Vi opdager en fejl i prisen på Produkter eller Ydelser, som Du har bestilt, så oplyser Vi dig herom hurtigst muligt og giver Dig muligheden for enten at bekræfte Din bestilling til den rigtige pris eller for at annullere ordren. Hvis Vi ikke kan komme i kontakt med Dig, vil Din bestilling blive annulleret. Hvis Du annullerer en bestilling på grund af fejl i prisen, og Vi allerede har modtaget betaling for de pågældende Produkter eller Ydelser, så vil Du modtage en fuld refusion.

10.5 Du vil blive skriftligt informeret af Os om eventuelle prisstigninger på Produkter og Ydelser, som måtte være trådt i kraft imellem det tidspunkt, hvor Du har afgivet Din bestilling og Vores ordrebekræftelse. Du kan uden yderligere omkostninger annullere enhver bestilling, hvis prisen er steget.

10.6 Betaling er forfalden på tidspunktet for Din afgivelse af Din bestilling:

10.6.1 Hvis Du bestiller online via Hjemmesiden, så benytter Vi en tredjepart til at håndtere Din betaling via betalingskort. Når Du fortsætter til checkout og afgiver Din bestilling, så registrerer Vi Dine personlige oplysninger og kortoplysninger og videregiver dem til Vores betalingsudbyder. Betalingsudbyderen tjekker og opbevarer Dine data for at kunne behandle Dine betalingsoplysninger. Vi har pålagt vores betalingsudbyder en række krav med henblik på at beskytte Dine datas sikkerhed. Af hensyn til gennemførelsen af hver eneste betalingstransaktion anbefaler Vi kraftigt, at Du udskriver og opbevarer en kopi af korttransaktionen til fremtidig brug;

10.6.2 Hvis du afgiver bestillinger via onlinebetaling, vil Dine kortoplysninger og data blive videregivet til Vores betalingsudbyder med henblik på behandling af betalingen;

10.6.3 Hvis Du afgiver Din bestilling via telefon, så beder Vi om Dine kortoplysninger med henblik på at behandle betalingen. Som det er tilfældet med onlinebetalinger, vil Dine kortoplysninger og data blive videregivet til Vores betalingsudbyder med henblik på behandling af betalingen; og

10.6.4 Hvis Du afgiver Din bestilling via post, så udfyld venligst bestillingssedlen og send den til Os sammen med betaling ved hjælp af postanvisning, check eller betaling i engelske pund til den oplyste adresse. Vi anbefaler, at Du sender Din bestilling via anbefalet post, så dens færd kan blive sporet. Vi bærer intet erstatningsansvar overfor Dig i relation til bestillinger, som ikke når frem til Os.

10.7 Vi accepterer ikke Din bestilling og Kontrakten bliver ikke indgået før Vi modtager bekræftelse fra Vores betalingsudbyder på, at Din betaling er blevet autoriseret, og/eller Vi har modtaget fuld betaling i godkendte midler.

10.8 Hvis der af en eller anden grund ikke modtages fuld betaling, kan Vi tilbageholde eller suspendere leveringen af Produkter eller, hvis relevant, Ydelser.

11. Ejendom og risiko

Risikoen for Produkterne overgår til Dig på leveringstidspunktet. Levering betragtes som værende sket, når Produkterne overleveres til det af Os valgte fragtfirma.

12. Fejlbehæftede Produkter

12.1 Hvis Du opdager, at et produkt er fejlbehæftet, så skal Du orientere Os om defekten indenfor 7 dage fra leveringsdatoen eller indenfor en rimelig tid efter opdagelsen af fejlen (hvis defekten ikke var umiddelbart synlig).

12.2 Vi kan bede Dig om at returnere det fejlbehæftede Produkt til Os for nærmere inspektion, før Vi sender Dig en erstatning. Hvis Produkterne er fejlbehæftede, udskifter Vi de fejlbehæftede Produkter uden yderligere omkostninger for Dig, og rimelige omkostninger, som Du måtte have afholdt i forbindelse med returneringen af Produktet til Os, vil blive refunderet.

13. Garanti

13.1 Vi er sikre på, at Du vil blive tilfreds med de Produkter, Du har bestilt. Derfor, og uden hensyntagen til Dine rettigheder i medfør af afsnit 8 og 12, kan Du, hvis du ikke finder, at Produkterne har haft nogle af de ønskede resultater, få refunderet den pris, Du har betalt for Produkterne (24 måneders udvidet garanti er ikke-refunderbar), forudsat at:

13.1.1 Du bruger Produkterne i fuld overensstemmelse med Vores instruktioner (enten som anført på Hjemmesiden og/eller som sendt sammen med Produkterne);

13.1.2 Du bruger Produkterne i den minimumsperiode, der er angivet på garanti-siden;

13.1.3 Du sender Os alle oplysninger, Vi beder om for at kvalificere til en refusion, og

13.1.4 Du returnerer Produktet til Os for Din egen regning til Vores DK adresse:

DanaMedic ApS
Maglebjergvej 4
DK-2800 Lyngby
Denmark

i overensstemmelse med 13.2 herunder.

13.2 For at gøre krav på Din refusion i medfør af denne garanti, så kontakt venligst support@sizegenetics.com for at få Dit returidentifikationsnummer. Ethvert krav skal indsendes indenfor 6 måneder af Dit køb af Produkterne. Ved at gøre krav på en refusion erklærer Du, at du har brugt Produktet som angivet i Vores instruktioner og indenfor hele minimumsperioden.

13.3 Vær opmærksom på, at Produkterne har forskellig effekt på forskellige brugere. Forskelle i stofskifte og livsstil kan påvirke den tid, det tager, at opnå resultater. Du oplever muligvis ikke øjeblikkelige resultater.

13.4 Hvis du ikke overholder betingelserne i 13.1 og proceduren som anført i 13.2 ovenfor, er Vi ikke forpligtede til at refundere Dit køb. Hvis Vi afviser at refundere Dit køb, vil Vi, på din regning, returnere ubrugte Produkter til Dig, forudsat, at Du klart har angivet i Din anmodning om refusion, at det ubrugte Produkt skal returneres til Dig sammen med den adresse, hvortil det ubrugte Produkt skal sendes.

14. Databeskyttelse

14.1 Når Du anvender Vores Hjemmeside, vil Du blive bedt om at angive forskellige personlige oplysninger, såsom Dine kontaktoplysninger, kortoplysninger eller andre betalingsoplysninger. Vi opbevarer de data, Du afgiver til Os på computere eller lignende. Data opbevares i USA, hvor Hjemmesiden er hosted. Ved at afgive bestillinger på Produkterne accepterer du overførslen af Dine data udenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til dette formål og til Vores generelle behandling. Formålene med indsamlingen og behandlingen af Dine personlige oplysninger fremgår nedenfor. Angiv venligst Din accept af behandlingen af Dine personlige oplysninger til disse formål, ved at afkrydse den relevante boks i slutningen af disse Vilkår.

Hvis Du ikke længere ønsker, at Dine personlige data opbevares udenfor EØS, og/eller at Vi behandler dine data, så kontakt Os venligst på support@sizegenetics.com. Dette vil dog påvirke Din mulighed for at benytte Hjemmesiden og bestille Produkter og/eller Ydelser.

14.2 Vi overholder alle krav til databeskyttelse i Danmark på ethvert givent tidspunkt. Helt specifikt kan Du anmode om en kopi af alle personlige oplysninger, som Vi besidder om Dig, efter skriftlig anmodning. Bemærk venligst, at Vi forbeholder os retten til at kræve et gebyr for at sende Dig disse oplysninger. Kontakt venligst DanaMedic ApS

14.3 Vi vil behandle Dine personlige oplysninger på en etisk forsvarlig måde. De vil blive anvendt til følgende formål:

14.3.1 til at behandle Din bestilling;

14.3.2 hvor relevant, til at administrere Dit medlemskab af Hjemmesiden;

14.3.3 til at administrere Vores Hjemmeside-ydelser, hvilket kan omfatte deling af data med Vores tjenesteudbydere;

14.3.4 til at administrere Vores forretning;

14.3.5 til vurderinger og analyser (f.eks. marked, kunde, produktanalyse), som gør det muligt for Os at evaluere, udvikle og forbedre de ydelser, Vi tilbyder, og for at gøre det muligt for Os at give Dig de mest relevante oplysninger gennem Vores marketinginformation; og/eller

14.3.6 for at gøre Dig opmærksom på, via post, ethvert Produkt, som Vi vurderer, kan være af interesse for Dig, med mindre Du informerer Os om, at Du ikke ønsker at modtage den slags oplysninger.

14.4 Vi kan også videregive Dine oplysninger til enhver, som Vi overfører eller overvejer at overføre Vores forretning og/eller Vores juridiske rettigheder og pligter i medfør af kontrakten med Dig til, eller til politiet, eller til enhver anden myndighed i tilfælde, hvor Vi er juridisk forpligtede til at gøre dette.

14.5 Vi kan dele Vores kundedatabase(r) med udvalgte tredjeparter.

14.6 Hvis Du ikke ønsker, at Vi informerer Dig via post om yderligere produkter eller ydelser, som Vi vurderer, Du kan være interesseret i, så skriv venligst til Os på adressen angivet i sektionen med overskriften “Vores oplysninger” eller e-mail Os på support@sizegenetics.com.

14.7 Vi forsøger at sikre, at alle data, Vi opbevarer om Vores kunder, er opdaterede og korrekte. Hvis nogle af Dine personlige oplysninger ændrer sig, bedes Du derfor informere os herom ved at kontakte support@sizegenetics.com. Ved online-bestilling giver Vi Dig mulighed for nemt at rette eventuelle indtastningsfejl.

15. Erstatningsansvar

15.1 Vi bærer intet Erstatningsansvar over for Dig i relation til ethvert tab af profit, forretning, omsætning eller indtægt, tab af forventet opsparing, datatab, skade på goodwill, forstyrrelse af virksomhedsdrift, økonomiske og/eller andre tab, som på det tidspunkt, hvor Du indgik i denne Kontrakt, ikke var en rimelig forventet konsekvens af Vores brud på disse Vilkår og betingelser, eksempelvis hvis Du og/eller Vi ikke kunne have forventet sådanne tab, før eller da vi indgik Kontrakten.

15.2 Der er intet i disse Vilkår som begrænser eller ekskluderer Vores Erstatningsansvar i tilfælde af død eller personlig skade som følge af Vores uagtsomhed, svindel og/eller Dine lovmæssige rettigheder, som ikke kan ekskluderes eller begrænses ved lov, da Du handler som forbruger og/eller som følge af anden gældende lov. Enhver bestemmelse, som er ugyldig under forbrugerbeskyttelseslovgivning eller anden lovgivning har ingen retsvirkning.

15.3 Vi garanterer ikke, at Hjemmesiden er kompatibel med Din PC, og Vi accepterer intet Ansvar for ødelæggelse og/eller tab af data på Din PC, eller Erstatningsansvar for noget andet tab eller skade af nogen art på Din PC, som skyldes brugen af Hjemmesiden.

16. SALGSBETINGELSER

16.1 Bestilling

Du kan bestille online, via telefon eller brev.
Online: www.sizegenetics.com
Telefon: +45 45200300, Kontortid 8 til 16 (GMT +1)
Post: DanaMedic, Maglebjergvej 4, DK-2800 Lyngby

Oplysningerne, som angives af Dig, uanset bestillingsmetode, er vigtige, da det er de eneste oplysninger, vi har til at sikre korrekt levering.
Hvis den adresse, Du har opgivet, er forkert, og det medfører fejllevering, yder Vi ingen refusion. Bestillingsprocessen på Hjemmesiden giver Dig de nødvendige instruktioner i forhold til at rette eventuelle indtastningsfejl.

Betaling skal være gennemført, før vi kan sende ordren. Vi accepterer alle større kreditkort, PayPal, pengeoverførsel (Bank til Bank) og Western Union.  Skulle du foretrække en anden betalingsmetode, så kontakt os venligst, og vi vil forsøge at være behjælpelige.

16.2 Levering

Vi leverer til alle lande i verden mod et standardgebyr på 25$ eller 19€, uanset, hvor du bor. Leveringstiden er på mellem 1 og 4 arbejdsdage, afhængigt af, hvor du bor.
Vi leverer også til Postbokse (PO Box) og Army Post Boxes (APO), men for at kunne gøre dette, er vi nødt til at anvende almindelige posttjenester, hvilket kan medføre en længere leveringstid (2-10 arbejdsdage).
Alle betalte bestillinger, som modtages inden kl. 12 (GMT +1), afsendes samme dag (Man-Fre), og du vil modtage en e-mail med et trackingnummer, så du kan følge forsendelsen.
Vi benytter anerkendte fragtfirmaer til levering af vores produkter (FedEx, DHL, TNT, UPS, USPS). Hvis ingen svarer på adressen i forbindelse med levering af bestillingen, vil der blive afleveret en note på adressen, med besked om at kontakte fragtfirmaet for at aftale levering. Yderligere forsøg på at levere forsendelsen vil blive forsøgt, herunder aflevering af en note i din postkasse. Hvis alle forsøg er uden succes, og du ikke har kontaktet fragtfirmaet, kan produktet blive returneret til os. I dette tilfælde anser vi produktet for at være blevet leveret, og vi yder ingen refusion. Hvis den adresse, Du har opgivet, er forkert, og det medfører fejllevering, yder Vi ingen refusion.
Vi sender fra Danmark/Europa, og vi er ikke ansvarlige for evt. told, moms eller importrestriktioner i dit land. Vi kan ikke være bekendt med og holde os opdaterede om de lokale regler i mere end 200 lande verden over. Hvis et produkt returneres til os på grund af lokal told, moms eller importrestriktioner, yder vi ingen refusion. Vi vil naturligvis yde al den hjælp, vi kan, i forhold til at få produktet udleveret i tilfælde af problemer med import.
Når fragtfirmaet kan fremvise en signatur fra adressen, hvortil ordren er bestilt, er produktet leveret.

16.3 Garanti, Reklamation og Returnering

Vi er bemandet på fuld tid og har også en medicinsk specialist, som kan hjælpe dig med alle spørgsmål og udfordringer, du måtte få, i forbindelse med din brug af vores produkter.
Vi garanterer, at produktet vil give dig en forlængelse, hvis det anvendes korrekt og omhyggeligt. Vi tilbyder faktisk pengene to gange tilbage, hvis du ikke opnår nogen resultater.  Alt, hvad du skal gøre, er at angive dine oplysninger og tal online en gang om ugen (“My SizeGenetics”) for at holde styr på de fremskridt, du opnår med produktet, eller manglen på samme. Vi vil også bede dig om at tage et billede før og efter behandlingen med produktet påsat, så vi kan sikre, at du har anvendt produktet korrekt. Medtag venligst en lineal placeret på skambenet som fører ud mod spidsen af penis på begge billeder.
Hvis du ikke har forlænget din penis efter 1.000 timers træning, så er den dobbelte refusion din. Du kan gøre krav på din dobbelte refusion når som helst i løbet af det første år med produktet (en dobbelt refusion per kunde). Hvis du skulle befinde dig et sted uden adgang til Internettet, så kontakt os blot og fortæl os, at du ikke kan indtaste dine resultater i den pågældende uge.
Vi tilbyder 1 års reklamationsret på produktionen af alle dele og på samlingen af vores produkter. Hvis du oplever, at vores produkter går i stykker, og dette sker ved normal brug, så indrapporter det venligst til os ved hjælp af DENNE FORMULAR, og inkluder en kort beskrivelse og et par billeder. Hvis problemet ikke kan identificeres via e-mail/billeder, kan vi bede dig om at returnere produktet til os med henblik på nærmere undersøgelse. Returfragten betales i første omgang af dig, men hvis vi vurderer, at problemet falder ind under reklamationsretten, så refunderer vi fragten, og vi reparerer og/eller udskifter produktet og sender det tilbage til dig i perfekt stand. Hvis det ikke falder ind under reklamationsretten, så vil give dig et tilbud på reparation/udskiftning og afvente din tilbagemelding, før vi gør mere.
Som følge af vores produkts intime karakter og deraf følgende strenge hygiejnestandarder, kan vi ikke refundere et brugt produkt.

Det fremgår ligeledes tydeligt af den forseglede pose, at: “Dette produkt kan ikke returneres, når denne pose er blevet åbnet”. Vi tager varen retur, når den forseglede pose ikke har været åben, og produktet modtages i en ellers god stand i den oprindelige emballage indenfor 5 uger af afsendelsen fra os. Det refunderede beløb udgør produktets faktiske pris fratrukket vores omkostninger til tredjeparts fragt/kurer til og fra dig. Bemærk venligst, at returprisen kan være væsentligt højere, da den volume, der sendes tilbage til os, er meget mindre end den udgående volumen.

17. Generelt

17.1 Intet frafald fra Vores side i relation til et brud på en kontrakt af Dig og/eller undladelse fra Vores side i forhold til at gøre krav på vores rettigheder eller retsmidler, til hvilke Vi er berettiget, skal betragtes som et frafald i forhold til eventuelle fremtidige brud på samme bestemmelser eller andre bestemmelser eller på Vores rettigheder eller retsmidler og fritager Dig ikke fra at skulle overholde sådanne forpligtelser.

17.2 Hvis en bestemmelse i disse Vilkår af en kompetent myndighed vurderes at være ugyldig eller umulig at håndhæve i sin helhed eller delvist, så vil gyldigheden af de øvrige vilkår og betingelser, samt den resterende del af den pågældende bestemmelse forblive upåvirket og vil fortsat være gældende.

17.3 Vi har intet Erstatningsansvar overfor Dig i forhold til nogen former for forsinkelse i det omfang, at forsinkelsen skyldes en begivenhed udenfor Vores rimelige kontrol, herunder force majeure, denial of service (DDOS) angreb, afbrydelse af internettet, misligholdelse hos leverandører eller underleverandører, krig, oversvømmelse, brand, arbejdsretslige tvister, forsinkelser hos underleverandører, strejker, lockouts, oprør, civil urolighed, bevidst skadevoldende handlinger, eksplosioner, offentlig indgriben eller andre lignende begivenheder. Hvis Vi påvirkes af en sådan begivenhed, så skal leveringstiden forlænges med en periode tilsvarende den periode, hvori begivenheden eller begivenheden har forsinket leveringen.

17.4 Alle tredjeparts-rettigheder er ekskluderede, og ingen tredjepart har nogen ret til at tvangsfuldbyrde en Kontrakt. Enhver rettighed hos tredjepart til at tvangsfuldbyrde denne Kontrakt kan varieres og/eller ophæves ved enighed mellem parterne.

16.5 Lovgivningen i Danmark regulerer enhver Kontrakt med Os, og enhver tvist med Os vil udelukkende blive besluttet indenfor rammerne af det engelske retssystem. Engelsk er det eneste sprog, der anvendes ved indgåelse af kontrakten.

16.6 DanaMedic ApS er registreret i Danmark (Registreringsnummer DK12508670). Vores Registrerede kontor er Maglebjergvej 4, 2800 Lyngby, DK

17.7 Vi er momsregistreret.

17.8 Uafhængigt af rettighederne som formuleret ovenfor, så er Du velkommen til at kontakte Os, hvis du er utilfreds med et hvilket som helst aspekt af de Ydelser og/eller Produkter, som Vi har leveret, eller hvis Du har spørgsmål eller kommentarer angående disse, ved at skrive til Os på:

DanaMedic ApS

Maglebjergvej 4

2800 Lyngby

Danmark

eller ring til os på +45 200 300 eller e-mail til os på support@sizegenetics.com Alle kundehenvendelser vil blive besvaret indenfor rimelig tid, 48 timer.

Jeg bekræfter, at Jeg er over 18 år og at jeg har læst, forstået og er enig i disse vilkår og betingelser og i betingelserne i Hjemmesidens ansvarsfraskrivelse.

Jeg samtykker til behandlingen af mine personlige oplysninger til de formål, som er beskrevet i disse vilkår og betingelser.