Ansvarsfraskrivelse for Hjemmeside

  1. Grundlag for Brug

1.1 Læs venligst disse bestemmelser, som regulerer din brug af Hjemmesiden grundigt inden du benytter Hjemmesiden.  Ved at tilgå og/eller anvende Hjemmesiden, accepterer du at være bundet af denne Ansvarsfraskrivelse.  Hvis du ønsker at bestille produkter og/eller ydelser fra Hjemmesiden og/eller at blive medlem, så skal Du læse og acceptere denne Ansvarsfraskrivelse, samt de øvrige vilkår og betingelser, som angår brugen af Hjemmesiden (“Vilkårerne”). Hvis du ikke accepterer hvert eneste vilkår og betingelse, så bedes du forlade Hjemmesiden. Hvis du anvender Hjemmesiden, bliver medlem af Hjemmesiden og/eller hvis du bestiller nogle produkter og/eller ydelser fra Hjemmesiden, så har du givet samtykke til og erklæret dig enig i, at du er juridisk forpligtet af hvert eneste vilkår og betingelse, som fremgår herunder og i Vilkårerne.

1.2 Vi sælger ikke vores produkter og/eller ydelser til og/eller tillader medlemskab af Hjemmesiden til personer under 18 år.  Du tilkendegiver og garanterer, at du er mindst 18 år gammel og er juridisk i stand til at indgå bindene aftaler. Du skal bekræfte, at du er over 18 år, ved at sætte et hak i den relevante boks i slutningen af Vilkårerne.

1.3 Vi forbeholder os retten til at ændre, variere eller omarbejde Vilkårene og denne Ansvarsfraskrivelse fra tid til anden uden varsel. Vi publicerer en notits på vores hjemmeside, når Vilkårerne og/eller denne Ansvarsfraskrivelse er blevet opdateret. Du og din brug af Hjemmesiden er underlagt de vilkår og betingelser, som til enhver tid er publiceret på Hjemmesiden. Du er ansvarlig for at gennemgå relevante vilkår og betingelser jævnligt, for dermed at holde dig opdateret om enhver ændring. Din fortsatte brug af Hjemmesiden betragtes som din accept af vilkårerne og betingelserne og af enhver ændring eller variation, der er blevet foretaget.

  1. Indhold og Brug af Hjemmesiden

2.1 Hjemmesiden kan tilbyde online underholdningsydelser, som i deres natur er rettet mod et voksent publikum, og som kan indeholde grafiske illustrationer og beskrivelse af eksplicitte seksuelle aktiviteter og/eller sælge voksenrettede urte- eller andre produkter og/eller ydelser. Ved at blive medlem af denne Hjemmeside og/eller købe produkter og/eller ydelser af os eller ved på en hvilken som helst måde at benytte Hjemmesiden, tilkendegiver du at du er bevidst om typen af indhold der er tilgængelig på Hjemmesiden, at du ikke føler dig krænket af sådant indhold, og at du tilgår Hjemmesiden frit, frivilligt og efter eget ønske.

2.2 Vi forbeholder os retten til at ændre eller slette indhold eller materiale fra Hjemmesiden til enhver tid.

2.3 Du påtager dig at sikre at din brug af Hjemmesiden er lovlig, ærlig og ordentlig, uskadelig og i overensstemmelse med almindelig og til enhver tid accepteret brug af internettet. Du accepterer, at det er Dit ansvar at sikre at Din brug af Hjemmesiden er lovlig i det land, hvori du har bopæl og/eller fra hvilket du tilgår denne Hjemmeside.

2.4 Du påtager dig at sikre, at din brug af Hjemmesiden ikke krænker enten vores immaterialretligheder eller tredjeparts immaterialretligheder.

2.5 Du garanterer at du ikke vil anvende Hjemmesiden eller nogen ydelse, som stilles til rådighed for dig via Hjemmesiden, til at få adgang til og/eller forstyrre funktionen, driften eller sikkerheden af noget netværk og/eller system eller for at overvåge tredjeparts brug af internettet.

2.6 Hjemmesidens tilgængelighed er udenfor vores kontrol og afhænger af tredjeparts-leverandører.  Vi giver ingen garantier angående tilgængeligheden af Hjemmesiden, og vi har ikke noget erstatningsansvar i forhold til tab og/eller skader, som du måtte lide som følge af at Hjemmesiden er utilgængelig og/eller som følge af noget tab eller ødelæggelse af data eller tab af transaktioner, som du lider som følger af et systemnedbrud.

2.7 Alt indhold på Hjemmesiden (og alle immaterielle rettigheder, som findes på samme), herunder al tekst, grafik, billeder og deres udvalg og layout, tilhører eller er licenseret til os. Brugere må ikke kopiere eller udskrive materiale, som er fundet på denne side, andet end til egen reference og til bestille af produkter og/eller ydelser via Hjemmesiden.   Dette omfatter den underliggende kildekode, software og andre materialer på Hjemmesiden.  Medlemskab af Hjemmesiden er udelukkende til personlig brug og må ikke anvendes til kommercielle formål. Kommerciel brug af enten Hjemmesiden eller af materiale, der findes på Hjemmesiden, er strengt forbudt. Hverken Hjemmesiden eller materiale fundet på siden må overføres til andre personer eller enheder, hvad enten de er kommercielle eller ikke-kommercielle. Derudover må materialerne ikke ændres eller forandres, og de må ikke udstilles offentligt eller anvendes til udleje, salg eller fremvisning. Krænkelse af vores copyright eller andre immaterielle rettigheder på denne Hjemmeside kan føre til kriminalretslige og/eller civile sanktioner i UK, USA eller andre lande.

3.Fortrolighed

3.1 Internettet er ikke et sikkert medie og privatliv kan ikke garanteres.  Vi kan ikke påtage os ansvaret for nogen skade, som du måtte opleve eller lide som følge af transmissionen af personlige eller konfidentielle oplysninger til os over internettet, eller hvis vi transmitterer sådanne informationer.  Hvis du vælger at sende personlige oplysninger til os via internettet, så kan vi have behov for at kommunikere med dig, for eksempel for at oplyse dig om, hvordan vi anvender sådanne oplysninger.  Ved at kommunikere med os på denne måde, tilkendegiver du udtrykkeligt, at vi må anvende denne kommunikationsform til at svare dig. Hvis du informerer os om, at du ikke ønsker, at disse oplysninger bruges som grundlag for yderligere kontakt med dig, så respekterer vi dit ønske.

3.2 Bemærk venligst at enhver e-mail sendt til eller fra os via Hjemmesiden samt eventuelle bilag ikke er krypteret.  Der en iboende risiko i e-mails, der betyder at datasikkerheden kan blive kompromitteret.  I det omfang lovgivningen giver os mulighed herfor, accepterer vi intet erstatningsansvar (hverken i forhold til kontrakter, uagtsomhed eller andet) for eventuelle eksterne brud på sikkerheden og/eller fortroligheden af transmissioner via e-mail.

4.Cookies

4.1 Cookies er små stykker af software, som placeres på din computers harddisk af hjemmesider.  Formålet med en cookie er at spore brugerens navigation på hjemmesiden og at opbevare oplysninger herom på brugerens harddisk.  Oplysningerne har til formål at gøre dine besøg på hjemmesiden mere produktive, i det der lagres og anvendes oplysninger om dine præferencer og vaner på hjemmesiden.  De identificerer ikke individuelle brugere, men de identificerer en brugers computer.  Du kan i din browser vælge, om du vil acceptere cookies eller ej, og de fleste browsere er som standard sat op til at acceptere dem.  Vi kan tilbyde dig cookies, og du bør sikre, at din browser er sat op til ikke at acceptere cookies, hvis du ikke ønsker at modtage dem.  Yderligere oplysninger om cookies og om hvordan du kan fjerne cookies fra din browser, stilles til rådighed af Interactive Advertising Bureau på deres hjemmeside, som findes på www.allaboutcookies.org.

Databeskyttelse

5.1 Vi overholder alle krav til databeskyttelse i England og Wales på ethvert givent tidspunkt. Specifikt kan brugerne efter skriftlig anmodning bede om en kopi af alle personlige oplysninger, som vi besidder om dem.  Bemærk venligst, at Vi forbeholder os retten til at kræve et gebyr for at sende Dig disse oplysninger.  Vi stræber efter at håndtere alle oplysninger, vi modtager om dig, på en etisk forsvarlig måde.  De vil udelukkende blive anvendt til vores egne interne formål for at kunne levere vores produkter og/eller ydelser til dig.  Vi kan også bruge oplysningerne til via post at informere dig om andre produkter, som vi vurderer, kan være af interesse for dig.  Vi kan sælge og/eller dele vores kundedatabase(r) med udvalgte tredjeparter.  Derudover videresendes ikke-personlig og anonymiseret data til vores tjenesteudbydere, som således modtager oplysninger om trafikken via Hjemmesiden.

6.Erstatningsansvar

6.1 Under ingen omstændigheder, herunder men ikke begrænset til uagtsomhed, skal vi eller nogen af vores tilknyttede partnerselskaber holdes ansvarlig for nogen former for direkte, indirekte, tilfældige, særlige, økonomiske eller følgende skader, som opstår som følge af brugen af, eller manglende mulighed for at bruge eller tilgå Hjemmesiden, herunder tab og/eller ødelæggelse af data. Du anerkender eksplicit og er enig i, at vi ikke er ansvarlige for nogle former for injurierende, stødende eller ulovlig opførsel fra nogen brugers side. Hvis du er utilfreds med noget af indholdet eller med nogle af betingelserne heri, så er dit eneste og eksklusive retsmiddel at ophøre med at bruge denne Hjemmeside.

6.2 Vi frasiger os eksplicit enhver garanti eller løfte om tilgængeligheden, korrektheden, kvaliteten, ydeevnen, den korrekte overførsel, og fuldstændigheden af indhold på Hjemmesiden, eller indeholdt i hjemmesider ejet eller drevet af tredjepart, som er forbundet med Hjemmesiden.  Hjemmesiden stilles til rådighed “som den er” og vi giver ingen løfter og/eller garantier af nogen art angående Hjemmesiden og dens indhold.  Vi frasiger os også eksplicit ethvert ansvar for skader, der følger af fejl eller funktionsfejl på computerudstyr eller ukomplette eller upræcise oplysninger, som transmitteres gennem denne eller anden tredjepartshjemmeside eller fra din brug af en tredjepartshjemmeside, som er forbundet med vores.  Begrænsningerne af ansvar i relation til Hjemmesiden gælder for kompensation af enhver art, herunder kompenserende, direkte, indirekte, følgende, tab af og/eller ødelæggelse af data, tab af indtægt, produktion eller profit, tab af og/eller skade på ejendom og ethvert krav fra tredjepart.  Begrænsningen af ansvar i relation til Hjemmesiden begrænser imidlertid ikke vores ansvar udover hvad der kan begrænses og/eller ekskluderes i medfør af gældende lov.

6.3 Du accepterer at holde os skadesløse, samt at holde vores direktører, ansatte, forhandlere og agenter skadeløse fra og imod ethvert erstatningskrav, tab, krav, gæld, omkostninger og udgifter (herunder forhøjede administrationsomkostninger og advokatsalærer) som opstår som følgende af dit brud på enhver term, betingelse, løfte, forestilling eller garanti indeholdt heri.

7.Vira

7.1 Bemærk venligst, at vira og lignende destruktive programmer er en iboende risiko ved kommunikation over internettet.  Vi træffer rimelige foranstaltninger for at forhindre spredning af vira til materiale sendt til dig af os.  Vi accepterer, i det størst mulige omfang som lovgivningen giver os mulighed for, ikke nogen former for ansvar for vira eller lignede destruktiv kode, som computerudstyr og/eller software, der anvendes af dig, bliver udsat for som følge af din brug af Hjemmesiden og/eller andre former for kommunikation over internettet mellem dig og os.  Det er dit ansvar at scanne det, du downloader fra Hjemmesiden for at sikre, at sådanne produkter er fri for ting som vira, orme, Trojanere og lignende destruktiv kode.

8.Links

8.1 Du tilkendegiver, at du ikke linker til Hjemmesiden på nogen sider, du publicerer på internettet, eller noget andet sted, uden vores foregående skriftlige accept heraf.  Inklusion af et link til en tredjepartshjemmeside på Hjemmesiden betyder ikke, at vi siger god for pågældende hjemmeside.

9.Kundeservice

9.1 ALLE FORESPØRGSLER skal sendes til kundeservice via e-mail på Hjemmesiden.  Al kommunikation skal foregå via kundeservice-siden – ALLE ANDRE E-MAILS VIL BLIVE IGNORERET!  Anmodninger om annullering skal foretages ved at kontakte kundeservice via kundeservice e-mail eller telefon.

9.2 Kontakt venligst din læge, før du benytter nogle af vores produkter og/eller ydelser. Hold venligst øje med detaljer angående allergiske reaktioner eller lignende problemer, som kan opstå, når man anvender produkter af denne art.

10.Produktpåstande

10.1 Alle system-/produktpåstande er baseret på en eller nogle eller alle af følgende; kundeanbefalinger, betalte medicinske vurderinger som har ført til opbakning, kliniske/videnskabelige studier foretaget af tredjepart, primære kliniske studier, leverandøroplysninger eller brugeropslag og feedback indhentet via vores supportfora. I de tilfælde, hvor anbefalinger, leverandøroplysninger, brugeropslag og almindelig feedback er anvendt, vil dette fremgå i eller i tilknytning til den konkrete påstand. Vi giver ingen påstande angående produkterne og/eller ydelserne, som der refereres til på Hjemmesiden, som ikke er baseret på de nævnte kilder.

10.2 Som følge af sundhedsmæssige forhold, kure og forskellige livsstile, så kan resultaterne fra brugen af vores produkter og/eller ydelser variere, og på denne baggrund yder vi en frivillig kundegaranti.

11.Generelt

11.1 Permanda LTD er registreret i England og Wales som et Limited Liability Company. Vores Registrerede kontor er Permenda LTD, Park Lane Business Centre, Old Basford, Nottingham, NG6 0DU.